All courses

VZDELÁVANIE PRE TRÉNEROV

KURZ NÁZOV KURZU RÝCHLY PREHĽAD
CC001 Obsahová analýza štruktúry športového výkonu v ľadovom hokeji
CC002 Periodizácia tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj pohybových…
CC003 Predpoklady účinnosti adaptačných procesov organizmu hráčov ľadového…
CC004 Východiská tvorby tréningového a zápasového zaťaženia - Diagnostika…
CC005 Obsahová tvorba zaťaženia s kondičným zaťažením v období po rôznych…
CC006 Špecializovaný edukačný program pre členov realizačného tímu v ľadovom…

VZDELÁVANIE PRE HRÁČOV A RODIČOV

KURZ NÁZOV KURZU RÝCHLY PREHĽAD
PC001 Kurz o životospráve

PODPORA VZDELÁVANIA CENTRA

KURZ NÁZOV KURZU RÝCHLY PREHĽAD
A001 HDTS Product overview
A002 Model individuálnej prípravy hráča
A003 Biznis model a biznis plán v hokejovo – diagnostickom centre
FS001 Fusion Skating Skatemill
FS001a Teória korčuľovania
FS001b Systematika korčuľovania na HST
FS001c Metodika korčuľovania na HST
FS001d Nahrávanie videa na HST
FS002 Skating Analysis
FS003 Instructor, PN, SN
FS004 Hockey Skatemill Monitoring
FS005 Program Live Delay
FS006 Laser tool
FS007 Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti
FS008 Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti
FS009 Kondičné korčuľovanie
FS010 Tvorba tréningovej jednotky zameranej na nácvik a zdokonaľovanie technických…
FS011 Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a…
FS012 Pohybové schopnosti v ľadovom hokeji
DG001 Sport Testing - Dryland
DG002 Sport Testing – Ice
DG003 Sport Testing - Skatemill
DG004 Mentálny tréning športovcov a športových tímov
EQ001 Firstbeat
TP001 Lux Trainer
CS001 Prehľad produktu Centre Support & Marketing Hokejového Centra
CS002 Interný Informačný Systém v Hokejovom Centre

Späť

Menu

Kontakt