Predbežný časový plán školenia

Komplexné školenie poskytuje základné informácie pre trénerov alebo manažérov nových alebo existujúcich centier, ktoré vlastnia korčuliarsky trenažér. Jednotlivé časti školenia pokrývajú najdôležitejšie oblasti súvisiace s tréningovým procesom (trenažér, ľad, posilňovňa), respektíve s využitím progresívneho hardvérového alebo softvérového vybavenia na efektivizáciu tréningu. Informácie získané formou teoretických prednášok budú v čo najväčšom množstve okamžite aplikované do praktických cvičení tak, aby účastníci školenia získali základné zručnosti potrebné pre vedenie tréningového procesu v hokejovom centre.

Rozvrh je informačný a jeho presný plán (počet vzdelávacích dní, počet teoretických prednášok, počet praktických cvičení, časové usporiadanie jednotlivých prezentácií ) bude vypracovaný po konzultácii so záujemcami o vzdelávanie a závisí od počtu záujemcov, od vyťaženosti centra, respektíve momentálnych časových možností jednotlivých lektorov.

Jedna vyučovacia hodina trvá 45 min. Po každej hodine nasleduje krátka prestávka. Začiatok školení je ráno o 9:00 a koniec o 17:00.

Podrobnosti o každom kurze nájdete ak kliknete na kód alebo názov kurzu.

Počas vášho pobytu u nás vám zabezpečíme stravovanie a ubytovanie. Zabezpečíme dopravu z letiska. (Vienna, Bratislava)

 

7 dňový vzdelávací program pre hokejové centrum.

Prvý deň

     HDC - úvod do problematiky    30 min    Teória    

   A001     HDTS Product overview     15 min    Teória

   A002     Model individuálnej prípravy hráča     15 min    Teória

   FS001     Fusion Skating Skatemill     30 min    Teória

   FS004     Fusion Skating Manual     30 min    Prax

   FS001a     Teória korčuľovania     60 min    Teória

   FS001b     Systematika korčuľovania na HST     15 min    Teória

   FS001c     Metodika korčuľovania na HST     60 min    Teória

   FS008     Korčuľovanie na trenažéri (tréneri)     30 min    Teória

   FS003     Instructor, Shooter, Peripheral…     30 min    Teória

   FS005     Program Live Delay     30 min    Teória

   FS006     Laser tool     30 min    Teória

     Súhrnný test + Diskusia    30 min     Teória    


Druhý deň

   FS007     Zvýšenie komplexnosti cvičení…     60 min    Teória

   FS007     Zvýšenie komplexnosti cvičení…     60 min    Prax

   FS012     Pohybové schopnosti v ľadovom hokeji     60 min    Teória

   EQ001     Firstbeat     30 min    Teória

   FS009     Kondičné korčuľovanie     90 min    Teória

   FS009     Kondičné korčuľovanie     120 min    Prax

     Súhrnný test + Diskusia    30 min     Teória    


Tretí deň

   FS001d     Nahrávanie videa     30 min    Teória

   FS001d     Nahrávanie videa     30 min    Prax

   FS002     Skating Analysis     120 min    Teória

   FS002     Skating Analysis     180 min    Prax

     Súhrnný test + Diskusia    30 min     Teória    


Štvrtý deň

   DG001     beeSPORT | Tester - Dryland     60 min    Teória

   DG002     beeSPORT | Tester – OnIce     60 min    Teória

   DG003     Kondične korčuliarske testy na HST     60 min    Teória

   DG003     Kondične korčuliarske testy na HST     60 min    Prax

   DG002     beeSPORT | Tester – OnIce     75 min    Prax

   DG001     beeSPORT | Tester - Dryland     120 min    Prax

     Súhrnný test + Diskusia    30 min     Prax    


Piaty deň

   CC001     Obsahová analýza štruktúry…     60 min    Teória

   CC002     Periodizácia tréningového zaťaženia…     60 min    Teória

   CC003     Predpoklady účinnosti adaptačných…     60 min    Teória

   DG004     Mentálny tréning športovcov a…     90 min    Teória

   CS001     Prehľad produktu Centre Support &…     120 min    Teória

   A003     Biznis model a biznis plán v hokejovo…     90 min    Teória


Šiesty deň

   FS010     Tvorba tréningovej jednotky na HST     30 min    Teória

   FS011     Tvorba tréningového plánu zameraného…     30 min    Teória

   TP001     Lux Trainer     60 min    Teória

   FS010     Tvorba tréningovej jednotky na HST     30 min    Prax

   FS011     Tvorba tréningového plánu zameraného…     30 min    Prax

     Sport Testing    120 min    Prax    

   CS002     Interný Informačný Systém v…     120 min    Teória

     Súhrnný test + Diskusia    30 min     Teória    


Siedmy deň

     Praktický test - Skatemill    60 min     Prax    

     Praktický test - Sport Testing    60 min     Test    

     Praktický test - Skating Analysis    60 min     Test    

     Test z teórie + Vyhodnotenie    90 min     Test    

     Certifikácia    30 min    

Menu

Kontakt