Produktové kurzy

HDTS

Spoločnosť EduProSport je partnerskou spoločnosťou firmy HDTS, a.s.. Hlavnou obchodnou činnosťou firmy HDTS, a.s. je budovanie športových a hokejových centier zameraných na skupinovú a individuálnu prípravu hráčov. Spoločnosť EduProSport zabezpečuje komplexnú vzdelávaciu podporu pri budovaní týchto športových a hokejových centier. Pre spoločnosť HDTS, a.s. zabezpečuje vedeckú činnosť, tvorbu metodológie testovania, tvorbu testovacích noriem pre všetky produkty športovej diagnostiky. V spolupráci s partnerskými centrami, a tiež v spolupráci s hokejovými agentmi zastrešuje a systematizuje individuálnu prípravu hráčov.

Vzdelávanie pre hokejové centrum

V našom hokejovom centre je vám k dispozícií moderne zariadená posilňovňa, ľadová plocha a prednášková miestnosť.

Prednášať vám bude profesionálny tím lektorov.

V blízkom okolí vám zabezpečíme stravovanie a ubytovanie. Zabezpečíme dopravu z letiska.

Predbežný časový plán školenia

Komplexné školenie poskytuje základné informácie pre trénerov alebo manažérov nových alebo existujúcich centier, ktoré vlastnia korčuliarsky trenažér. Jednotlivé časti školenia pokrývajú najdôležitejšie oblasti súvisiace s tréningovým procesom (trenažér, ľad, posilňovňa), respektíve s využitím progresívneho hardvérového alebo softvérového vybavenia na efektivizáciu tréningu. Informácie získané formou teoretických prednášok budú v čo najväčšom množstve okamžite aplikované do praktických cvičení tak, aby účastníci školenia získali základné zručnosti potrebné pre vedenie tréningového procesu v hokejovom centre.

Rozvrh je informačný a jeho presný plán (počet vzdelávacích dní, počet teoretických prednášok, počet praktických cvičení, časové usporiadanie jednotlivých prezentácií ) bude vypracovaný po konzultácii so záujemcami o vzdelávanie a závisí od počtu záujemcov, od vyťaženosti centra, respektíve momentálnych časových možností jednotlivých lektorov.

Jedna vyučovacia hodina trvá 45 min. Po každej hodine nasleduje krátka prestávka. Začiatok školení je ráno o 9:00 a koniec o 17:00.

Podrobnosti o každom kurze nájdete ak kliknete na kód alebo názov kurzu.

Počas vášho pobytu u nás vám zabezpečíme stravovanie a ubytovanie. Zabezpečíme dopravu z letiska. (Vienna, Bratislava)

 

Päť dňový tréningový program pre hokejové centrum

Prvý deň

   IN001     Úvod     30 min    Teória

   FS001     Fusion Skating Skatemill     45 min    Prax

   FS004     Fusion Skating Manual     30 min    Prax

   FS008     Korčuľovanie na trenažéri (tréneri)     90 min    Teória

   FS001a     Teória korčuľovania     60 min    Teória

   FS001b     Systematika korčuľovania na HST     15 min    Teória

   FS007     Zvýšenie komplexnosti cvičení…     30 min    Teória


Druhý deň

   FS013     Fushion Skating Subpacket (Instructor,…     30 min    Teória

   FS013     Fushion Skating Subpacket (Instructor,…     75 min    Prax

   FS001d     Nahrávanie videa     60 min    Prax

   FS002     Skating Analysis     75 min    Teória

   FS009     Kondičné korčuľovanie     60 min    Teória


Tretí deň

   FS010     Tvorba tréningovej jednotky na HST     60 min    Teória

   FS014     Tréning s trénermi na HST     60 min    Prax

   FS009     Kondičné korčuľovanie     45 min    Prax

   DG005     BeeSPORT (Všeobecné)     120 min    Teória


Štvrtý deň

   DG001     beeSPORT | Tester - Dryland     75 min    Prax

   DG002     beeSPORT | Tester – OnIce     75 min    Prax

   DG003     Kondične korčuliarske testy na HST     60 min    Prax

     Discussion    60 min    Teória    


Piaty deň

     Praktický test - Skatemill    60 min     Prax    

     Praktický test - Sport Testing    60 min     Test    

     Praktický test - Skating Analysis    60 min     Test    

     Test z teórie + Vyhodnotenie    90 min     Test    

     Certifikácia    30 min    


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt