Vzdelávanie pre trénerov

Coach

Cieľom vzdelávania je pomôcť trénerom a hráčom na všetkých úrovniach. Toho dosahujeme zdieľaním teoretických a praktických vedomostí medzi profesionálmi, odborníkmi z oblasti športovej vedy, odborníkmi na zdravú výživu a mentálnu prípravu. Zhromažďujeme informácie a vytvárame priestor pre lektorov, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti.


Obsahová analýza štruktúry športového výkonu v ľadovom hokeji

Identifikovať jednotlivé limitujúce, optimalizujúce a doplňujúce faktory športového výkonu. Ich vzájomná podmienenosť umožňuje optimálnu tvorbu obsahu tréningového zaťaženia v…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejoví tréneri

TRVANIE

2 hodiny


Periodizácia tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj pohybových schopností

Poznať základné charakteristiky kondičných a koordinačných schopností. Opíšeme vám spôsob zisťovania ich úrovne a následne základné princípy ich rozvoja tak, aby sa ich zvýšená…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejoví tréneri

TRVANIE

2 hodiny


Predpoklady účinnosti adaptačných procesov organizmu hráčov ľadového hokeja so zameraním na rozvoj špeciálnej trénovanosti

Poznať možnosti organizmu prispôsobovať sa rôznym typom zaťaženia. Tieto informácie sú potrebné pre správne plánovanie intenzity a objemových ukazovateľov. Získate prehľad o koncepcii…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejoví tréneri

TRVANIE

2 hodiny


Východiská tvorby tréningového a zápasového zaťaženia - Diagnostika trénovanosti

Správne interpretovať odozvu organizmu na tréningové a zápasové zaťaženie. Spoznáte fázy obnovy energetického potenciálu pri rôznych typoch zaťaženia, ktoré sú dôležité pre…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejoví tréneri

TRVANIE

2 hodiny


Obsahová tvorba zaťaženia s kondičným zaťažením v období po rôznych zraneniach, v rekondičnom, regeneračnom a rehabilitačnom bloku prípravy

Predchádzať zraneniam výberom vhodných cvičení a ideálnou organizáciou tréningu. Budete vedieť posúdiť prepätie, respektíve pretrénovanie organizmu správnou interpretáciou…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejoví tréneri

TRVANIE

2 hodiny


Špecializovaný edukačný program pre členov realizačného tímu v ľadovom hokeji

Objektívne posúdiť bioenergetickú náročnosť tréningového a zápasového zaťaženia. Budete schopný diagnostikovať fyziologické a biochemické parametre na objektívne posúdenie zmien…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Realizačný tím hokejového klubu

TRVANIE

2 hodíny


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt