Vzdelávanie pre hráčov a rodičov

Coach

Kurzy v tejto kategórií sú určené hlavne pre hráčov amatérov a profesionálov, pre rodičov mladých športových nádejí. Kurzy sa venujú témam ako je správna životospráva, doplnková výživa, správny denný rytmus, regenerácia a odpočinok. Zaujímavé sú témy o správnom raste a vývoji športovca v mladom veku. Pre športovca je dôležitá aj psychológia, mentálna príprava či motivačné faktory.


Kurz o životospráve

Posúdiť kvalitu a kvantitu výživy športovca s dôrazom na jej správne časovanie v dennom režime hokejistov. Oboznámite sa so spôsobom doplnenia tekutinového deficitu v priebehu dňa.…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Rodičia športovcov, športovci, tréneri

TRVANIE

2 hodiny


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt