Periodizácia tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj pohybových schopností

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Poznať základné charakteristiky kondičných a koordinačných schopností. Opíšeme vám spôsob zisťovania ich úrovne a následne základné princípy ich rozvoja tak, aby sa ich zvýšená kvalita účelne prejavila v prevedení technických činností v zápase. Poznať rôzne možnosti interpretácie získaných výsledkov z meraní s dôrazom na ich správne využitie v tréningovom procese. Zoznámime vás s princípmi úpravy tréningového zaťaženia na základe výsledkov z meraní, ako aj s obmenou obsahu zaťaženia s dôrazom na jeho individualizáciu. Objektívne hodnotiť biologický vek hráča a následne správne stanoviť tréningové zaťaženie z hľadiska objemu, intenzity, zložitosti podnetov, respektíve psychickej náročnosti. Náš kurz vám pomôže vytvoriť vhodný tréningový plán vzhľadom na aktuálne individuálne potreby každého hráča. Stanoviť primerané ciele a úlohy tréningových jednotiek na rozvoj individuálnych činností jednotlivca. Taktiež sa naučíte vytvoriť správny obsah tréningového zaťaženia s použitím najvhodnejších tréningových prostriedkov v jednotlivých obdobiach hokejovej sezóny pre rôzne vekové skupiny hráčov ľadového hokeja. Vytvoriť efektívny tréningový program na zlepšenie všeobecnej výkonnosti hráča s rozdelením obsahu tréningového zaťaženia do jednotlivých období celoročného tréningového cyklu. Naučíte sa diagnostikovať a rozvíjať najdôležitejšie kondično-koordinačné schopnosti (sila, rýchlosť, vytrvalosť) pomocou vhodného výberu a primeraného dávkovania cvičení.


KURZ:  CC002

GARANT

Eugen Laczo

LEKTOR

Eugen Laczo

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

2 hodiny

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejoví tréneri

OSNOVA KURZU
 • Charakteristika, rozvoj a diagnostika jednotlivých kondičných schopností
 • Rozvoj a diagnostika jednotlivých prejavov koordinačných schopností; reakčná, orientačná, rovnováhová, kinesteticko-diferenciačná, schopnosť spájať pohyby do celku
 • Postupnosť vytvárania a formovania technických zručností
 • Zameranie obsahu modelových mikrosituácií
 • Východiská tvorby tréningových jednotiek a mikrocyklov s cieľom skvalitnenia technického majstrovstva
 • Charakteristika, rozvoj a diagnostika jednotlivých kondičných schopností
 • Zaťaženia organizmu v mikrocykle so zameraním na zdokonaľovanie individuálnej hernej a tímovej technickej zručnosti
 • Metodika získavania empirických údajov na hodnotenie aktuálneho stavu hráča pred a po zaťažení (interpretácia získaných informácií)
 • Možnosti úpravy tréningového zaťaženia podľa jednotlivých výsledkov získaných z meraní (vnútorné prostredie, individualizácia tréningového obsahu)
 • Korekcia obsahu zaťaženia podľa zdravotného stavu hráčov (stimulácia, prevencia, regenerácia, diagnostikovanie únavy)
 • Kalendárny a biologický vek hráča
 • -Intraindividuálne rozdiely vo vývoji mladého organizmu
  -Somatický, motorický a psychický vývoj organizmu
 • Intenzifikácia a optimalizácia zaťaženia v športovej príprave
 • -Objemové charakteristiky tréningového a zápasového zaťaženia
  -Intenzita tréningového zaťaženia v jednotlivých energetických zónach
  -Zložitosť a psychická náročnosť tréningového zaťaženia
 • Problematika preťaženia a pretrénovania organizmu
 • -Charakteristika preťaženia organizmu, znaky preťaženia
  -Charakteristika krátkodobej a dlhodobej pretrénovanosti organizmu, znaky pretrénovania
  -Systematická kontrola zdravotného stavu organizmu
 • Stratégia zaťažovania organizmu v žiackej vekovej kategórii
 • -Tvorba obsahu tréningového zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch v akumulačnom, intenzifikačnom, transformačnom a súťažnom období
  -Výber tréningových prostriedkov a ich dávkovanie so zameraním na rozvoj pohybových schopností
  -Ciele a úlohy tréningových jednotiek na rozvoj individuálnej činnosti jednotlivca
 • Stratégia zaťažovania organizmu v dorasteneckej vekovej kategórií
 • -Tvorba obsahu tréningového zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch v akumulačnom, intenzifikačnom, transformačnom a súťažnom období
  -Výber tréningových prostriedkov a ich dávkovanie so zameraním na rozvoj pohybových schopností
  -Ciele a úlohy tréningových jednotiek na rozvoj technickej zručnosti, kombinačných schopností s taktickým zámerom
 • Stratégia zaťažovania organizmu v juniorskej a seniorskej vekovej kategórií
 • -Tvorba obsahu tréningového zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch v akumulačnom, intenzifikačnom, transformačnom a súťažnom období
  -Výber tréningových prostriedkov a ich dávkovanie so zameraním na rozvoj aeróbnych a anaeróbnych schopností
  -Ciele a úlohy tréningových jednotiek na zdokonaľovanie a stabilizovanie technickej zručnosti v anaeróbnych podmienkach
 • Metodika rozvoja silových schopností
 • -Výber a dávkovanie tréningových prostriedkov so zameraním na rozvoj funkčnej sily
  -Výber a dávkovanie tréningových prostriedkov so zameraním na rozvoj maximálnej a rýchlej sily
  -Výber a dávkovanie tréningových prostriedkov so zameraním na rozvoj výbušnej sily
  -Periodizácia obsahu tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj jednotlivých kvalít silových schopností v jednoročnom tréningovom cykle prípravy
  -Diagnostika silových schopností
 • Metodika rozvoja vytrvalostných schopností
 • -Metódy na rozvoj aeróbnej kapacity a aeróbneho výkonu
  -Nešpecifické a špecifické tréningové prostriedky na rozvoj aeróbnej a anaeróbnej vytrvalosti
  -Dynamika zaťaženia v mikrocykloch v jednotlivých obdobiach prípravy so zameraním na rozvoj aeróbnej a anaeróbnej vytrvalosti
  -Diagnostika aeróbnej a anaeróbnej vytrvalosti
 • Metodika rozvoja rýchlostných a vytrvalostno-rýchlostných schopností
 • -Metódy na rozvoj rýchlostných a rýchlostno-vytrvalostných schopností
  -Dávkovanie zaťaženia v jednej tréningovej jednotke
  -Periodizácia zaťaženia v rôznych cykloch prípravy so zameraním na rozvoj rýchlostných a rýchlostno-vytrvalostných schopností
  -Diagnostika rýchlostných a rýchlostno-vytrvalostných schopností
 • Metodika rozvoja ohybnostných a pohyblivostných schopností
 • -Metódy rozvoja ohybnosti a pohyblivosti
  -Uplatnenie stimulačného a regeneračného strečingu v príprave
  -Efektívnosť tréningového programu na kompenzovanie svalovej nerovnováhy pohybového systému hráčov
  -Diagnostika ohybnosti a pohyblivosti
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Počitač, projektor

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt