beeSPORT | Tester – OnIce

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Obsluhovať aplikáciu beeSPORT | Tester. beeSPORT | Tester je komplexné riešenie na testovanie a vyhodnocovanie úrovne kondično-koordinačných schopností testovaného hráča na ľade. Riešenie beeSPORT | Tester OnIce obsahuje súpravu testov špeciálne určených pre hráčov ľadového hokeja. Testovanie OnIce je možné výhradne na ľadovej ploche so štandartnými rozmermi. Odporúčame používať beeSPORT | Tester nielen na testovanie a vyhodnocovanie, ale aj ako bežnú súčasť každodenného tréningu vzhľadom na možnosť okamžitej a objektívnej spätnej väzby.


KURZ:  DG002

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

75 min

MIESTO

Ľadová plocha

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri športového centra, športové kluby

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základná práca s počítačom

OSNOVA KURZU
 • Účel a zmysel, filozofia testovania a diagnostiky
 • Fázy testovania (zbieranie dát, analýza, reporty)
 • Hardvérové zariadenie potrebné na testovanie
 • Starostlivosť o testovací hardvér, nabíjanie
 • Spustenie programu
 • Nastavenie programu
 • Evidencia športovca
 • Normy, rozdelenie, význam
 • Testovací deň, kalendár, plán testovania
 • Výber testov
 • Popis štandardného testovania, video ukážka
 • Realizácia testovania, zabezpečenie rovnakých podmienok testovania
 • Okamžité porovnanie s normou počas testovania
 • Spracovanie výsledkov v centrálnej databáze
 • Webové online reporty výsledkov
 • Reporty pre jednotlivca rozlíšené v čase
 • Reporty skupinové
 • Paralelné testovanie na viacerých notebookoch naraz
 • Štandardizované testovacie sety Entry a Advance
 • beeSPORT | Tester ako motivátor pri tréningu
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Manuál k aplikácii beeSPORT | Tester

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
A001
HDTS Product overview 
DG001
beeSPORT | Tester - Dryland 
NASLEDUJÚCE KURZY
DG003
Kondične korčuliarske testy na HST 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Nainštalovaný beeSPORT | Tester, beeSPORT | Tester zariadenia. Doporučujeme aby mal každý svoj notebook a nainštalovaný program beeSPORT a pripojenie na Internet

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

/www.hockeydts.com/beesport

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt