Sport Testing - Skatemill

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Obsluhovať aplikáciu Sport Testing. Sport Testing je komplexné riešenie na testovanie a vyhodnocovanie úrovne kondično-koordinačných schopností testovaného hráča. Riešenie Sport Testing StridePower obsahuje súpravu testov špeciálne určených pre hráčov ľadového hokeja. Testovanie StridePower je možné výhradne na špeciálnom korčuliarskom trenažéri, s použitím diagnostického zariadenia StridePower. Jedinečnosť tohto zariadenia spočíva v možnosti merať výkon hráča priamo počas korčuľovania. Odporúčame používať Sport Testing nielen na testovanie a vyhodnocovanie, ale aj ako bežnú súčasť každodenného tréningu vzhľadom na možnosť okamžitej a objektívnej spätnej väzby.


KURZ:  DG003

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

2 hodiny

MIESTO

Posilňovňa

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri športového centra, športové kluby

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základná práca s počítačom

OSNOVA KURZU
 • Účel a zmysel, filozofia testovania a diagnostiky
 • Fázy testovania (zbieranie dát, analýza, reporty)
 • Hardvérové zariadenie potrebné na testovanie
 • Starostlivosť o testovací hardvér, nabíjanie
 • Spustenie programu
 • Nastavenie programu
 • Evidencia športovca
 • Normy, rozdelenie, význam
 • Testovací deň, kalendár, plán testovania
 • Výber testov
 • Popis štandardného testovania, video ukážka
 • Realizácia testovania, zabezpečenie rovnakých podmienok testovania
 • Okamžité porovnanie s normou počas testovania
 • Spracovanie výsledkov v centrálnej databáze
 • Webové online reporty výsledkov
 • Reporty pre jednotlivca rozlíšené v čase
 • Reporty skupinové
 • Paralelné testovanie na viacerých notebookoch naraz
 • Štandardizované testovacie sety Entry a Advance
 • Sport Testing ako motivátor pri tréningu
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Manuál k aplikácii Sport Testing

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
A001
HDTS Product overview 
DG001
Sport Testing - Dryland 
FS007
Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
FS010
Tvorba tréningovej jednotky zameranej na nácvik a zdokonaľovanie technických zručností a kondičných schopností 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Nainštalovaný Sport Testing, Sport Testing zariadenia. Doporučujeme aby mal každý svoj notebook a nainštalovaný program Sport Testing a pripojenie na Internet

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/diagnostika/sport-testing-str...

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY
PRODUKTOVÉ VIDEO

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt