Firstbeat

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Čo je to tréning na základe pulzovej frekvencie. Technológia Firstbeat monitoruje aktuálnu odozvu organizmu športovca na vonkajšie zaťaženia na základe merania pulzovej frekvencie. V reálnom čase bezdrôtovo odovzdáva presné a objektívne fyziologické informácie a údaje srdcového rytmu do počítača. Poskytuje spätnú väzbu trénerom, ktorá pomáha kontrolovať tréning a samotný športový výkon. Pomocou technológie Firstbeat je možné zbierať a analyzovať fyziologické údaje až 80 športovcom naraz. Špecializovaný počítačový program v reálnom čase monitoruje zaťaženie všetkých športovcov. Poskytuje analytické a reportovacie nástroje, vrátane skupinových reportov.


KURZ:  EQ001

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Miestnosť trenážera

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri športového centra, športové kluby

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základná práca s počítačom

OSNOVA KURZU
 • Účel a zmysel sledovania pulzovej frekvencie srdca
 • Spôsob sledovania pulzovej frekvencie srdca
 • Stručný úvod do teórie športového tréningu (spôsoby definovania tréningových zón, zistenie PFmax)
 • Hardvér (hrudné pásy, USB interface) a starostlivosť o hardvér
 • Spustenie programu
 • Nastavenie programu
 • Evidencia športovca, nastavenie rôznych tréningových parametrov (napr PF max)
 • Meranie PF, zaznamenávanie dát
 • Online monitoring PF
 • Reporty a analýza nameraných hodnôt
 • Firstbeat ako motivátor pri tréningu
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Všeobecný popis produktu Firstbeat a tréningu v pulzových zónach.

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
A001
HDTS Product overview 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Nainštalovaný Firstbeat, Firstbeat hrudné pásy a USB interface

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/packages/equipment/


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt