Teória korčuľovania

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Definovať a chápať korčuľovanie z biomechanického hľadiska. Rozdeliť korčuľovanie, ako základný pohyb na ľade, na jednotlivé fázy. Budete oboznámení so základnými faktormi a parametrami, ktoré vplývajú na efektivitu korčuľovania. Interpretovať konkrétne kľúčové pozície, ktoré majú priamy vplyv na techniku korčuľovania.


KURZ:  FS001a

GARANT

Peter Solmoši

LEKTOR

Peter Solmoši

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Korčuľovanie na vyššej úrovni, základné vedomosti o teórií korčuľovania

OSNOVA KURZU
  • Definícia korčuľovania
  • Základné fázy korčuľovania
  • Faktory vplývajúce na efektivitu korčuľovania
  • Sledované parametre pri korčuľovaní
  • Interpretácia kľúčových pozícií pri korčuľovaní
PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
NASLEDUJÚCE KURZY
FS001b
Systematika korčuľovania na HST 
FS001c
Metodika korčuľovania na HST 
FS001d
Nahrávanie videa 

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt