Systematika korčuľovania na HST

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Účastníci budú oboznámení so základnými cieľmi, ktoré trenažér môže poskytnúť, pre rozvoj hráča vo viacerých úrovniach. Absolventi kurzu budú poznať algoritmus práce na trenažéri, aby jednotlivé úrovne na seba logicky nadväzovali a priniesli požadovaný efekt zlepšenia daného hráča.


KURZ:  FS001b

GARANT

Peter Solmoši

LEKTOR

Peter Solmoši

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základné vedomosti o systematike ľadového hokeja

OSNOVA KURZU
  • primárne ciele práce s trenažérom
  • algoritmus práce na trenažéri

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt