Metodika korčuľovania na HST

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Absolventi kurzu budú poznať tréningový proces s hráčom, ktorý je prvý krát v kontakte s trenažérom. Postupne budete s hráčom prechádzať procesy ako sú adaptácia na hokejový trenažér a prípravné cvičenia na trenažéri. Účastníci budú schopní zhodnotiť techniku korčuľovania hráča a následne metodickým postupom prostredníctvom nácviku a zdokonaľovaním, odstraňovať nedostatky techniky korčuľovania. Využívať vhodné cvičenia z databázy cvičení a používať pomôcky, ktoré pomáhajú urýchliť didaktický proces.


KURZ:  FS001c

GARANT

Peter Solmoši

LEKTOR

Peter Solmoši

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základné vedomosti o metodických postupoch a zásadách

OSNOVA KURZU
  • Adaptácia na trenažér
  • Prípravné cvičenia
  • Algoritmus nácviku na trenažéri
  • Algoritmus zdokonaľovania na trenažéri
  • Dosiahnutie jednotlivých úrovní korčuľovania na trenažéri

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt