Skating Analysis

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Používať program Dartfish a jeho základné funkčné celky, nastavovať parametre programu. Naučíme vás nahrávať video, spracovať video, vyberať kľúčové pozície, zakresľovať do videa, analyzovať a komentovať kľúčové pozície rôznych spôsobov korčuľovania alebo herných činností jednotlivca. Naučíme vás pracovať s mediabookom. Tiež sa naučíte ako správne nastaviť kamery a ako nastaviť základné parametre celého programu.


KURZ:  FS002

GARANT

Peter Solmoši

LEKTOR

Peter Solmoši

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

6 hodín

MIESTO

Prezantačná miestnosť, miestnosť trenažéra

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér.

OSNOVA KURZU
  • Spustenie programu
  • Základné nastavenie programu
  • Nastavenie kamier
  • Predstavenie základných funkčných celkov programu
  • Nahrávanie videa
  • Kľúčové pozície
  • Analýza pozícií, popis, zakreslenie
  • Oboznámenie sa s najčastejšie používanými zhodnoteniami
  • Export, mediabook
PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS007
Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti 
NASLEDUJÚCE KURZY
FS003
Instructor, PN, SN 
FS005
Program Live Delay 
FS006
Laser tool 
FS008
Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Nainštalovaný Dartfish. Doporučujeme aby mal každý svoj notebook a nainštalovaný program Dartfish.

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/fusion-skating/skating-analys...

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY
PRODUKTOVÉ VIDEO

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt