Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Určiť aké spôsoby HČJ sa môžu zlepšovať na HST, poznať správnu techniku prevedenia jednotlivých HČJ, zhodnotiť techniku jednotlivých HČJ hráča, používať správne metodické postupy pri nácviku jednotlivých spôsobov HČJ, využívať vhodné cvičenia pri nácviku jednotlivých spôsobov HČJ, využívať vhodné pomôcky pri nácviku jednotlivých spôsobov HČJ, správne využívať SW (PSN, Instructor, LiveDelay) pri nácviku jednotlivých spôsobov HČJ


KURZ:  FS007

GARANT

Peter Solmoši

LEKTOR

Peter Solmoši

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

2 hodíny

MIESTO

Miestnosť trenažéra

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

základné skúsenosti s vedením tréningového procesu v ľadovom hokeji, základné praktické skúsenosti s prevedením HČJ

OSNOVA KURZU
  • Oboznámenie sa so základnými teoretickými vedomosťami
  • Oboznámenie sa so základnými cvičeniami používanými pri nácviku HČJ na trenažéri
  • Oboznámenie sa so základnými metodickými postupmi používanými pri nácviku HČJ na trenažéri
  • Praktické oboznámenie sa so základnými cvičeniami a metodickými postupmi používanými pri nácviku HČJ na trenažéri
  • Oboznámenie sa s najčastejším využitím SW (PNS, Live delay, Instructor) v tréningovom procese
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Prezentácia Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti, prezentácia HČJ a postupnosť zvyšovania náročnosti

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS007
Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
NASLEDUJÚCE KURZY
FS003
Instructor, PN, SN 
FS005
Program Live Delay 
FS006
Laser tool 
FS010
Tvorba tréningovej jednotky zameranej na nácvik a zdokonaľovanie technických zručností a kondičných schopností 
FS011
Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností 
FS012
Pohybové schopnosti v ľadovom hokeji 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Hokejová výstroj (korčule, rukavice, holenné chrániče, hokejka)

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/fusion-skating/

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY
PRODUKTOVÉ VIDEO

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt