Korčuľovanie na trenažéri (tréneri)

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Určiť aké spôsoby korčuľovania sa môžu zlepšovať na HST, poznať správnu techniku korčuľovania, zhodnotiť techniku korčuľovania hráča, používať správne metodické postupy pri nácviku jednotlivých spôsobov korčuľovania, využívať vhodné cvičenia pri nácviku jednotlivých spôsobov korčuľovania, využívať vhodné pomôcky pri nácviku jednotlivých spôsobov korčuľovania, správne využívať SW (PN, Shooter, Instructor, LiveDelay) pri nácviku jednotlivých spôsobov korčuľovania


KURZ:  FS008

GARANT

Peter Solmoši

LEKTOR

Peter Solmoši

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

90 min

MIESTO

Prezentačná miestnosť, miestnosť trenažéra

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

základné skúsenosti s vedením tréningového procesu v ľadovom hokeji, základné praktické skúsenosti s korčuľovaním

OSNOVA KURZU
  • Oboznámenie sa so základnými teoretickými vedomosťami
  • Oboznámenie sa so základnými cvičeniami používanými pri nácviku korčuľovania na trenažéri
  • Oboznámenie sa so základnými metodickými postupmi používanými pri nácviku korčuľovania na trenažéri
  • Praktické oboznámenie sa so základnými cvičeniami a metodickými postupmi používanými pri nácviku korčuľovania na trenažéri
  • Oboznámenie sa s najčastejším využitím SW (PN, Shooter, Live delay, Instructor) v tréningovom procese
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Prezentácia Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS007
Zvýšenie komplexnosti cvičení (individuálne herné schopnosti) 
 
NASLEDUJÚCE KURZY
FS003
Instructor, Shooter, Peripheral Navigation 
FS005
Program Live Delay 
FS006
Laser tool 
FS008
Korčuľovanie na trenažéri (tréneri) 
FS010
Tvorba tréningovej jednotky na HST 
FS011
Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností 
FS012
Pohybové schopnosti v ľadovom hokeji 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Hokejová výstroj (korčule, rukavice, holenné chrániče, hokejka)

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/fusion-skating/

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt