Kondičné korčuľovanie

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Určiť ktoré kondičné schopnosti sa môžu zlepšovať na HST, poznať správnu metodiku rozvoja vybraných kondičných schopností, zhodnotiť úroveň špeciálnej kondičnej pripravenosti hráča, využívať vhodné cvičenia pri rozvoji vybraných kondičných schopností, využívať vhodné pomôcky pri rozvoji vybraných kondičných schopností, správne využívať SW (PSN, Instructor, LiveDelay, Firstbeat) pri rozvoji kondičných schopností


KURZ:  FS009

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

4 hodiny

MIESTO

Miestnosť trenažéra

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základné skúsenosti s vedením tréningového procesu v ľadovom hokeji, základné praktické skúsenosti s tréningom kondično-koordinačných schopností

OSNOVA KURZU
  • Oboznámenie sa so základnými teoretickými vedomosťami
  • Oboznámenie sa so základnými cvičeniami používanými pri rozvoji kondičných schopností na trenažéri
  • Oboznámenie sa so základnými metodickými postupmi používanými pri rozvoji kondičných schopností na trenažéri
  • Praktické oboznámenie sa so základnými cvičeniami a metodickými postupmi používanými pri rozvoji kondičných schopností na trenažéri
  • Oboznámenie sa s najčastejším využitím SW (PNS, Live delay, Instructor, Firstbeat) v tréningovom procese
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Prezentácia korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti, prezentácia HČJ a postupnosť zvyšovania náročnosti, prezentácia Kondičné korčuľovanie

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS007
Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS008
Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
NASLEDUJÚCE KURZY
FS003
Instructor, PN, SN 
FS005
Program Live Delay 
FS006
Laser tool 
FS011
Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností 
FS012
Pohybové schopnosti v ľadovom hokeji 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Hokejová výstroj (korčule, rukavice, holenné chrániče, hokejka)

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/fusion-skating/

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY
PRODUKTOVÉ VIDEO

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt