Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Vytvoriť tréningový plán v rámci mikrocyklu, mezocyklu a makrocyklu, poznať vhodnú štruktúru a typy TP, poznať faktory vplývajúce na tvorbu TP, vytvoriť tréningový plán na nácvik a zdokonaľovanie technických zručností a kondičných schopností na HST


KURZ:  FS011

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Miestnosť trenažéra

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základné skúsenosti s vedením tréningového procesu v ľadovom hokeji a tvorbou tréningového plánu

OSNOVA KURZU
  • Oboznámenie sa so základnými teoretickými vedomosťami a periodizáciou zaťaženia
  • Obsah TP v rámci mikrocyklu, mezocyklu a makrocyklu
  • Tvorba tréningového plánu – technika korčuľovania
  • Tvorba tréningového plánu (HČJ)
  • Tvorba tréningového plánu (kondičné korčuľovanie)
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Prezentácia Tvorba tréningového plánu

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS007
Zvýšenie komplexnosti cvičení (individuálne herné schopnosti) 
FS008
Korčuľovanie na trenažéri (tréneri) 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
FS010
Tvorba tréningovej jednotky na HST 
FS011
Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

počítač, projektor

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/fusion-skating/

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt