Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Vytvoriť tréningový plán v rámci mikrocyklu, mezocyklu a makrocyklu, poznať vhodnú štruktúru a typy TP, poznať faktory vplývajúce na tvorbu TP, vytvoriť tréningový plán na nácvik a zdokonaľovanie technických zručností a kondičných schopností na HST


KURZ:  FS011

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Miestnosť trenažéra

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri hokejového centra, ktoré vlastní korčuliarsky trenažér

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základné skúsenosti s vedením tréningového procesu v ľadovom hokeji a tvorbou tréningového plánu

OSNOVA KURZU
  • Oboznámenie sa so základnými teoretickými vedomosťami a periodizáciou zaťaženia
  • Obsah TP v rámci mikrocyklu, mezocyklu a makrocyklu
  • Tvorba tréningového plánu – technika korčuľovania
  • Tvorba tréningového plánu (HČJ)
  • Tvorba tréningového plánu (kondičné korčuľovanie)
MATERIÁLY, LITERATÚRA

Prezentácia Tvorba tréningového plánu

PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS007
Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS008
Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
FS010
Tvorba tréningovej jednotky zameranej na nácvik a zdokonaľovanie technických zručností a kondičných schopností 
FS011
Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

počítač, projektor

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/fusion-skating/

PRODUKTOVÉ OBRÁZKY
PRODUKTOVÉ VIDEO

Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt