Pohybové schopnosti v ľadovom hokeji

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Definovať, čo sú pohybové schopnosti, aké je delenie PS z hľadiska štruktúry športového výkonu z motorického a funkčného hľadiska. Trénerovi budú objasnené rozšírené poznatky v oblasti silových, rýchlostných, vytrvalostných schopnosti a koordinácie. PS vytvárajú základné východiská pre tvorbu tréningového programu a determinujú oblasť špeciálnej a všeobecnej diagnostiky hráča. Sú základným kameňom všeobecnej a špeciálnej činnosti hokejového trénera.


KURZ:  FS012

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1,5 hodiny

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejové tréneri

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Praktické skúsenosti v oblasti športového tréningu, poznať základné delenie PS – kondičné a koordinačné schopnosti

OSNOVA KURZU
  • Štruktúra PS
  • Delenie kondičných / koordinačných / silových / rýchlostných / vytrvalostných schopnosti
  • Uplatnenie v tréningovom procese
PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS001
Fusion Skating Skatemill 
FS001a
Teória korčuľovania 
FS001b
Systematika korčuľovania na HST 
FS001c
Metodika korčuľovania na HST 
FS001d
Nahrávanie videa na HST 
FS007
Herné činnosti jednotlivca a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS008
Korčuľovanie a postupnosť zvyšovania náročnosti 
FS009
Kondičné korčuľovanie  
FS010
Tvorba tréningovej jednotky zameranej na nácvik a zdokonaľovanie technických zručností a kondičných schopností 
FS011
Tvorba tréningového plánu zameraného na nácvik technických zručností a kondičných schopností 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Počitač, projektor


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt