Tréning s trénermi na HST

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Definovať, čo sú pohybové schopnosti, aké je delenie PS z hľadiska štruktúry športového výkonu z motorického a funkčného hľadiska. Trénerovi budú objasnené rozšírené poznatky v oblasti silových, rýchlostných, vytrvalostných schopnosti a koordinácie. PS vytvárajú základné východiská pre tvorbu tréningového programu a determinujú oblasť špeciálnej a všeobecnej diagnostiky hráča. Sú základným kameňom všeobecnej a špeciálnej činnosti hokejového trénera.


KURZ:  FS014

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

1 hodina

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Hokejové tréneri

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Praktické skúsenosti v oblasti športového tréningu, poznať základné delenie PS – kondičné a koordinačné schopnosti

OSNOVA KURZU
  • Štruktúra PS
  • Delenie kondičných / koordinačných / silových / rýchlostných / vytrvalostných schopnosti
  • Uplatnenie v tréningovom procese
PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
FS010
Tvorba tréningovej jednotky na HST 
NASLEDUJÚCE KURZY
FS009
Kondičné korčuľovanie  
DG005
BeeSPORT (Všeobecné)  
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Počitač, projektor


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt