Lux Trainer

PO UKONČENÍ KURZU BUDETE VEDIEŤ

Orientovať sa vo veľkom množstve kategorizovaných cvičení zameraných na rozvoj kondično-koordinačných schopností. Budete vedieť vybrať cvičenie na základe vami zvolených špecifikácií, ako sú výsledky diagnostiky, pomôcky, tréningové prostredie, konkrétna kondično-koordinačná schopnosť, alebo presne určená svalová skupina. Okrem používania katalógu cvičení budete ďalej schopní plánovať a evidovať tréningový proces v rôznych časových úsekoch pre jednotlivcov aj skupiny hráčov. Lux Trainer sa tak stane vašou pomôckou pre individuálny prístup ku každému hráčovi.


KURZ:  TP001

GARANT

Milan Kabát

LEKTOR

Milan Kabát

JAZYK

EN  RU  SK

TRVANIE

2 hodiny

MIESTO

Prezantačná miestnosť

 Uložiť ako PDF

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Tréneri športového centra, športové kluby

POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI

Základná práca s počítačom

OSNOVA KURZU
  • Účel a zmysel, filozofia tvorby tréningových plánov
  • Základné funkčné časti programu LuxTrainer
  • Nastavenie programu
  • Vyhľadávanie, filtrovanie cvičení podľa rôznych parametrov
  • Evidencia osôb
  • Tvorba tréningových plánov a tréningových ukazovateľov
  • Kalendár a plánovanie tréningov
  • Tlač a export tréningových plánov
PREDCHÁDZAJÚCE KURZY
A001
HDTS Product overview 
TECHNICKÉ VYBAVENIE

Nainštalovaný LuxTrainer. Doporučujeme aby mal každý svoj notebook a nainštalovaný program LuxTrainer.

LINKA NA STRÁNKU O PRODUKTE

www.hockeydts.com/sk/portfolio/treningovy-plan/lux-trainer/


Späť na zoznam kurzov

Menu

Kontakt